Livshandledning  –  Stresshantering  –  Emotionera!®  –  Kommunikationsverkstäder
Kurser i svenska  –  Skrivhandledning  –  Språkgranskning


Livshandledning
Känner du dig stressad och otillräcklig? Har du fastnat i gamla tankemönster? Behöver du hjälp att prioritera rätt så att du återfår balansen?

Jag lovar att lyssna på dig. Upptäck den förunderliga förändringsprocess som startar då du säger saker högt! Unna dig en alldeles egen stund då du och ditt liv, ditt perspektiv, står i fokus.

Stresshantering
Varför känner du dig stressad? Lär dig att prioritera bättre, slappna av och att vara närvarande. Ökad självkänsla - färre prestationskrav.

Emotionera!®
Verkstäder om kropp och känslor. Utforska kroppens känslogömmor och åskledarfunktioner, alltså hur kroppen fungerar som psykets åskledare. Tove har under sin psykodramautbildning studerat kopplingar mellan känslor och kroppsliga symtom i uppsatsen Skäl att stjäla själatid! Läs uppsatsen här.

Kommunikationsverkstäder
Vill du bli bättre på att uttrycka dig och börja kommunicera tydligare? Vill du och dina arbetskamrater träffa varandra i ett nytt sammanhang och bli bättre på att samarbeta? Kan det kännas ännu roligare att gå till jobbet? Yttra erbjuder kommunikationsverkstäder som innebär konkreta kommunikationsövningar utgående från deltagarnas behov. Du kan t.ex. öka din ledarskapskompetens, bli bättre på att samarbeta, få bättre självkänsla och utvecklas på det personliga planet. Läs om Toves arbete med grupper: Många möjligheter med Morenos metoder.


Yttra erbjuder också kurser och föreläsningar kring teman som exempelvis stresshantering, livshantering och gruppdynamik. Bli mer inspirerade på jobbet och nå era mål!

Kurser i svenska
På Yttras kurser i svenska står kommunikationsförmågan i fokus. Kurserna kan vara branschspecifika eller behandla vardagssvenska. Deltagarna läser svenska som främmande språk och motiveras att våga använda svenska, eller har svenska som modersmål och siktet inställt på att tydligare få fram sitt budskap.

Skrivhandledning
Vi jobbar tillsammans fram den text du och ditt företag behöver. Du får maximal nytta av t.ex. din marknadsföring!


Yttra erbjuder också språkgranskning, korrekturläsning och översättning till svenska (från finska, engelska, norska, danska, isländska).