Yttra Tove Hagström grundades 1.9.2011 i Pargas. Nyckelordet för att beskriva Yttras verksamhet är kommunikation. Exempel på tjänster som Yttra erbjuder är livshandledning, språkgranskning och undervisning i svenska. Yttras Kommunikationsverkstäder, som bygger på psykodramatiska metoder, och Emotionera!® ger deltagarna möjlighet att utveckla nya sätt att kommunicera med varandra och med sig själva.

Tove Hagström är filosofie magister och modersmålslärare sedan 2006. Tove är diplomerad psykodramatiker (2016). Läs mer om psykodramautbildningen SISU här. Dessutom är Tove utbildad inom ledarskap, handledning och drama. Till Toves specialkunskaper hör de skandinaviska språken.


Mera om Tove Hagström på