Det finns en stark helande kraft i lyssnandet. Och i berättandet. Ofta är det viktiga att få möjlighet att uttrycka sina tankar, inte hur tankarna formuleras. Ibland är det å andra sidan av ytterst stor vikt att hitta precis den rätta formuleringen.
          Det här är Yttra - Välkommen!